cool hit counter

Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara - Persyarikatan Muhammadiyah

 Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
.: Home > Struktur Organisasi

Homepage

Struktur Organisasi

 SUSUNAN PENASEHAT, PENGURUS HARIAN, MAJELIS DAN LEMBAGA

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. ACEH TENGGARA

PERIODE 2005-2010

  

 1. PENASEHAT

1.      H. Salamuddin Salam

2.      Ir. H. Hasanuddin B. MM

3.      Dasril Tanjung

4.      H. Bgd. Syafri

 1. PENGURUS HARIAN

Ketua                                            : H. Bgd. Ali Akbar, SE

Wakil Ketua                                 : Drs. M. Syaukani

Wakil Ketua                                 : H. Bgd. M. Dinar

Wakil Ketua                                 : Irwan, S.Ag

Sekretaris                                   : Ruly Pardian, S. Ag. M.H

Wakil Sekretris                           : Tgk. M. Ramli Hanaafiah

Wakil Sekretaris                         : Surya Darma, ST

Wakil Sekretaris                         : Endang Gunaidi

Bendahara                                   : H. Faisal Thahar

 

 1. PENGURUS MAJELIS DAN LEMBAGA
 1. Majelis Tarjih dan Tajdid

 Ketua                                     : Drs. H. Bukhari Ahmad

 Sekretaris                               : Kosim Nurseha

 Anggota                                 : Kamaruddin Selian

                                                  H. Mahidin Pinem

                                                  M. Sahlan. R

                                                  Jawarsyah

                                                  Drs. Addin

 1. Mejelis Tabligh dan Dakwah Khusus

Ketua                                      : Irwan Hadi, M.Pd.I

Sekretaris                                : Sunardi, S.Pd.I

Anggota                                  : Abd. Rahman Harahap

                                                  Datuk Rusdi

                                                  Ir. Sumardi Taat

 1. Mejelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua                                      : Drs. Sahidal Kastri, M.Pd

Sekretaris                                : Asrizal, BA

Anggota                                  : Subki Koto, S.Pd

                                                  Dedi Isman, S. Pd

                                                  Taufik Kurniawan, S.Pd.I

 1. Mejelis Pelayanan Kesehatan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Ketua                                      : M. Yani

Sekretaris                                : Yudi Candra

Anggota                                  : Zainal

                                                  Fitra Syahdun

                                                  Sadimin

                                                  Abi Aban

 1. Mejelis Wakaf dan Kehartabendaan

Ketua                                      : Sopian Jemarin

Sekretaris                                : Alius Alwi

Anggota                                  : H. Mirsal Ismail

                                                  H. Sidi Nasri

                                                  Willy Dozan

                                                  Ricky Wardana

                                                                  Nurman Sani, SE

 1. Mejelis Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Ketua                                      : Ir. Hendri Sofyan

Sekretaris                              : Taufik Hidayat, S.Ag

Anggota                                  : Bgd. Joni Erofik

                                                  Drs. Arman Muis

                                                  Bastian Abbas

                                                  Edi Kaspi                     

 1. Majelis Pendidikan Kader

Ketua                                      : Masri Amin, SE, MM

Sekretaris                              : Reza Fahlevi , SIP

Anggota                                  : Mirsal, SE

                                                  Rinaldi

                                                  Edi Siregar, SE

                                                                  Roni Fati

 1. Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah

Ketua                                      : Sukamto. Nst

Sekretaris                              : Hendra Utama Gucci

Anggota                                  : Marisi

                                                  Bgd. Syarifuddin

                                                                   H. Sidi Azwir                                               

 1. Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan

Ketua                                      : Dalmi Latif

Sekretaris                               : W. Gunawan, SE

Anggota                                  : Saiful, SE

                                                   Ansharullah

                                                  Johanes Tarigan, SE                                               

 1. Lembaga Hubungan Kerjasama

Ketua                                      : Zulfikri, S.Sos

Sekretaris                              : Zulkifli Anyut

Anggota                                  : Abd. Rauf

                                                  Hidayat

 1. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

Ketua                                      : Jarwansyah, MM

Sekretaris                              : Yanuzar

Anggota                                  : Ricardo

                                                  Sidi Yahya

 1. Lembaga Hukum dan HAM

Ketua                                      : Dasril Panitra

Sekretaris                                : Ucok Rangkuti

Anggota                                  : Sadiqin, SH

                                                  Syahdun, Nst

 1. Lembaga Pustaka dan Informasi

Ketua                                      : H. Syafrijal

Sekretaris                              : Sukri Usman

Anggota                                  : M. Rafi’i

                                                  Ahmad. Nst

                                                  Abdulah Sani

 1. Lembaga seni dan Budaya

Ketua                                      : Uli Aminullah

Sekretaris                              : Rudi Sanjaya

Anggota                                  : Sayuty

                                                  April

                                                  April Sri Gayo

                                                                  Sunandar

                                                                   Rudi Sanjaya

                                                                   Adnan

 

Tugas Para Wakil Ketua Membidangi :

 1. Bidang Majlis Tarjih dan Tajdid, Majlis Tabligh dan Dakwah Khusus serta Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah : Drs. M. Syaukani
 2. Bidang Majlis Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta Lembaga Perencanaan, Hubungan Kerjasama, dan Lembaga Perlindungan Anak : H. Bgd. M. Dinar
 3. Bidang Majlis Dikdasmen, Pendidikan Kader, Wakaf  dan Kehartabendaan, Lembaga Pengkajian serta Lembaga Advokasi, Hukum dan HAM : Irwan, S.Ag   

 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

  

                                                                                     Ketua                                                    Sekretaris

 

                                                                         H. Bgd. Ali Akbar,SE                      Ruly Pardian, S.Ag.MH

                                                                             NBM : 747.258                                       NBM : 788.873


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website